Kamu Zararlarına İlişkin 2017/22 Sayılı Genelge
15 Aralık 2019

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında uyulması gereken hususlar ile ilgili 2017/22 Sayılı Genelge

İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.