Genel Müdürlükler ve İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine
15 Aralık 2019

İç Kontrol ve Genel Bütçe Çalıştayına ilişkin bilgi notu ;

BİLGİLENDİRME.docx