İl Sağlık Müdürlükleri İç Kontrol Sorumlularının Dikkatine!
15 Aralık 2019

28-31 Mart 2018 Tarihleri arasında Yapılan Proje ekiplerine yönelik Süreç ve Risk Çalıştayında Yapılmış olan sunumlar, örnek dokümanlar ve 2017-2018 yıllarını içeren İç Kontrol Uyum Eylem Planı yayınlanmıştır.

16.01.2018 Tarih ve 39434888/612.01.01 sayılı resmi yazıya istinaden,  3'er aylık dönem raporlarının Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne EBYS üzerinden resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Üst yazı için tıklayınız 

28-31 Mart 2018 Antalya çalıştayı Sunum Klasörü.rar