Yeni Teşkilat yapılanması sonrası Mali Uyum Eğitimi
15 Aralık 2019

12-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Mali Uyum Eğitimine ilişkin Üst  Yazı, Genel Bilgilendirme Duyurusu, Katılımcı Listesi ile Eğitim Programı aşağıda yer almaktadır.

Egitim_Ustyazisi.pdf
YeniTeskilatyapılanmasısonrasıMaliUyumEgitimi.pdf
Yeni Teşkilat Yapılanması Sonr_Katılacaklar İcmal_Taşra_v1.XLSX
Egitim_Programi.pdf
calistay_duzeni.pdf