Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Analiz ve Raporlama Danışmanı İstihdamı Duyurusu (09.04.2018 ilan tarihi-24.04.2018 tarihinde saat 18:00 e kadar ilan bitiş)
15 Aralık 2019

"Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.
İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Analiz ve Raporlama Danışmanı alınacaktır.


Başvuru Mektubu Örneği_AnalizRaporlama.docx
CV FORMATI_AnalizRaporlama.docx
İlan_Metni_AnalizRaporlama.doc