Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Performans Programı Raporlama Danışmanı İstihdamı Duyurusu (09.04.2018 ilan tarihi-24.04.2018 tarihinde saat 18:00 e kadar ilan bitiş)
15 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.
kraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Performans Programı Raporlama Danışmanı alınacaktır.

Başvuru Mektubu Örneği_PerformansRaporlama.docx
CV FORMATI__PerformansRaporlama.docx
İlan_Metni_PerformansRaporlama.doc