Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Faaliyet Raporlama Danışman İstihdamı Duyurusu (09.04.2018 ilan tarihi-24.04.2018 tarihinde saat 18:00 e kadar ilan bitiş)
15 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.
İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Faaliyet Raporlama Danışmanı alınacaktır.

Başvuru Mektubu Örneği.docx
CV FORMATI.docx
İlan_Metni.doc