overlay

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri Konulu 2018-12 sayılı Genelge

694 sayılı KHK ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilerek Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması üzerine Bakanlığımız taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla “İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri” 2018/12 sayılı Genelge çerçevesinde yürütülecektir.

Genelge 2018/12