Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri
15 Aralık 2019

Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ait 12.04.2018 tarihli yazımız yayımlanmıştır.

Tasra Teskilatinda Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri_2.pdf