Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri

15 Aralık 2019