Devredilen Askeri Personelin Yan Ödeme Puan Cetveli
15 Aralık 2019

6756 sayılı Kanunun 106 ve 107 nci maddeleri uyarınca Bakanlığımıza devredilen ve aylıklarını 926 sayılı TSK Personel Kanunu'na göre almakta olanlara, 926 sayılı Kanunun Ek 3üncü maddesi uyarınca yapılacak ödemelerde, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Yan Ödeme Puan Cetveline ilişkin genel yazı ve eki aşağıda yer almaktadır.

Devredilen Askeri Personel Mali Hakları_Ustyazi.pdf
Devredilen Askeri Personel Yan Ödeme Puanları.pdf