Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı İstihdamı Duyurusu
15 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.
İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere İç Kontrol Uzmanı alınacaktır.


Ekler

İç Kontrol Uzmanı Başvuru Mektubu Örneği.docx
İç Kontrol Uzmanı CV FORMATI.docx
İlan_Metni_İç Kontrol Uzmanı_Alımı.doc