Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi hakkında genel yazı
15 Aralık 2019

Sağlık Bakanlığı adına Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi için Bakanlık hastaneleri dışında görevlendirilen personelden alınan “Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hakkında genel yazı ve ekleri aşağıda yer almaktadır. 

Yüklenme Senedi Ustyazi.pdf
Ek-1 2013-7 Sayılı Genelge ve Eki.pdf
Ek-2 Hukuk Müşavirliği Yetki Devri Onayı
Ek-3 Resen Borç Senedi ve Kefaletname Örneği.doc
Ek-4 Taahhutname Örneği.doc