Merkez Pay Ödemesi
15 Aralık 2019

Merkez payın tahsiline ilişkin üst yazı ve makam onayı ektedir.

17102018_Merkez Pay_Ustyazi.pdf
17102018_Merkez Pay_Ek.pdf