Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2018/NCS-TR/J.1.1/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı

15 Aralık 2019