2019-2020-2021 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
15 Aralık 2019

İl Sağlık Müdürlüklerimizin 2019-2020-2021 yılları Döner Sermaye bütçelerini hazırlarken uyacakları hususları gösteren 2019-2020-2021 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları konulu yazımız aşağıda yer almaktadır. 


2019-2020-2021 Yılları İl Sağlık Ustyazi.pdf