İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı
15 Aralık 2019

81 İl Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol Eylem Planının İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması amacıyla hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı'na web sayfamızın Web Uygulamaları bölümünden erişilebilmektedir. 


İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi ve Eğitimine katılım sağlayan illere kullanıcı tanımlanmış olup, henüz eğitim almayan illere de peyder pey kullanıcı açılmaya devam edilecek ve ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programına Buradan ulaşabilirsiniz.