Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borç Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru
11 Aralık 2019

Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borçlar Hakkında “Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve  Muhakemat Genel Müdürlüğü” nün 11 Mart 2005 tarihli 8600 sayılı yazıda yer alan açıklamalar ve Bakanlığımız 2019 Yılı Genel Bütçesi gereği, İl Sağlık Müdürlükleri ile  bağlı sağlık tesislerinin mahkeme harcı masrafları 15.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 tertibinden, ilama bağlı borçlara ait ödemeler ilgili tertibinden ancak herhangi bir bütçe tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar ise 15.01.00.24-07.9.9.00-1-03.4 tertibinden yapılacak olup işlemlerin bu yönde tesis edilmesi gerekmektedir.

Mahkeme Harcı Ve Masrafları İlama Bağlı Borçlar İle İlgili Genel Yazı