Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı
11 Aralık 2019

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca çalışmaları yürütülen, Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı duyuru yazısı
2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı