Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/3 numaralı ihalenin sonuç ilanı

11 Aralık 2019