Taşra Teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisinin Devri
12 Aralık 2019

Taşra teşkilatında harcama yetkilisi ve harcama yetkisinin devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 15/05/2019 tarihli genel yazımız yayımlanmıştır.

Harcama Yetkilisi ve Devri 15.05.2019