Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi
12 Aralık 2019

“Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  15 Haziran 2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete'de, 
“Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” ise 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Amme Alacakları Gecikme Zammı Oranı