Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında yapılacak revize işlemlerine ilişkin 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u alınmıştır.
12 Aralık 2019

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 273 üncü maddesi ile bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca çıkarılan “Bakanlıklar ve Diğer Merkezi İdare Kuruluşlarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Aracılığıyla Yapacakları İşlerin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan hükümler doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüklerince ihtiyaç duyulması hâlinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılabilmesi ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında revize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 24.09.2019 tarihli ve 391 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınmıştır. 

İlgili Bakanlık Makamı Olur’una Ulaşmak İçin Tıklayınız