İyileştirmeye Açık Alanlar ve 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi Eğitimi 18.11.2019
30 Aralık 2019

faaliyet_kapak_01122019.jpg

Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonu ile Belirlenen Süreçler Konusunda İyileştirmeye Açık Alanların Tespiti, Performans Kartının Anlatılması ve 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi Eğitim ve çalıştayı Merkez Birimler ve 81 İl Sağlık Müdürlüğünden toplamda 198 Yönetici, İç Kontrol sorumlusu ve Personelinin katılımı ile 19-21 Kasım 2019 tarihinde Antalya ilinde düzenlenmiştir.

İç Kontrol Dairesi Başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ açılış konuşması yaparak İç Kontrolde gelinen nokta ve yapılması gereken çalışmalara değinmiştir. İç Kontrol Birim sorumlusu Tülay ÇECE İç kontrol eylem planı ve Belirlenen Süreçler Konusunda İyileştirmeye Açık Alanların Tespiti hakkında sunum yapmıştır.

Ayrıca İç Denetim Başkanlığından İç Denetçi Abdulkadir GÜLKURUSU ve Ertan ŞAHAN iç denetim hakkında sunum gerçekleştirmiş, M. Emrah KILÇIK, Fatma TÜRKERİ, Zekiye ÇİMEN ve İbrahim ÜZEL Performans Kartının Anlatılması, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı, Standart Dosya Planı, Risklerin belirlenmesi ve ölçeklenmesi, yeni oluşturulan standart formların tanıtılması ve kullanımı konularında sunumlarda bulunmuşlardır. Çalıştayımız Katılım belgelerinin değerli katılımcılarımıza taktim edilmesini müteakiben dilek ve temennilerle sona ermiştir.

  • 2.jpeg
  • 3.jpg
  • 10.jpg