Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2020/NCS-TR/J.1.2/S/5 numaralı ihalenin sonuç ilanı

31 Aralık 2019