2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize) yayımlanmıştır.
10 Ocak 2020

Bakanlığımızda iç kontrol sistemi çalışmaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde yürütülmektedir.

İç kontrol sistemi çalışmalarının taşra teşkilatımızda sahiplendirilmesi adına Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterlerine “Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Gerçekleşme Oranı” gösterge kartı eklenmiştir. Bununla birlikte 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 6 aylık gerçekleşmeleri de değerlendirilmiş olup gösterge kartı ile eylem planının uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bahse konu gerekçeler doğrultusunda Merkez Harcama Birimleri ve 81 İl Sağlık Müdürlükleri ile yapılan toplantılarda alınan görüşler neticesinde 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına (2020 Revize) son hali verilip İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Bakanlık Makamının Oluruna sunulmuştur. 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize) 07.01.2019 tarih ve 612.01.02-4 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile yürürlüğe girmiştir

 
Eylem Planı 2020 (Revize) Dağıtım Yazısı
Eylem Planı 2020 (Revize) Bakan Oluru
2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize)