Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2019/NCS-TR/J.1.2/S/1 numaralı ihalenin sonuç ilanı

17 Ocak 2020