Genel Bütçe Kaynaklarından Yapılacak Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borç Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru
03 Şubat 2020


Genel Bütçe Kaynaklarından Yapılacak Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borç Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru
İl Sağlık Müdürlükleri ve diğer tüm sağlık tesislerimizin dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan her türlü mahkeme harç ve giderleri ile bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçları ve diğer yasal giderleri için Genel Bütçe kaynaklarından yapılacak harcamalarına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinin ve tüm sağlık tesislerinin konuya ilişkin ödemelerinin tamamının İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda bahsi geçen hususlara aykırı işlem tesis eden sağlık tesislerimizce (hastane, ADSM ve benzeri) muhasebe birimleri ile irtibata geçilerek düzeltme kayıtlarının yaptırılmasının ve ilgili ödemelerin İl Sağlık Müdürlüğü hesaplarına alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Konuya İlişkin Yazı İçin Tıklayınız.