27 Ocak 1 Şubat 2020 Konya İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi - Çalıştayı
04 Şubat 2020

“Süreç ve risklere yönelik iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi, kontrol faaliyetleri, yapılan çalışmaların yerinde incelenmesi ve atölye çalışması ile performans kartlarının anlatılması konusunda bölgesel eğitimi” 27 Ocak 1 Şubat 2020 Tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Abdulvahit SÖZÜER, İç Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Yusuf UĞUZ, Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcıları, İç Kontrol sorumluları ve iç kontrol personelinin katılımı ile Konya ilinde 85 personelin katılımı ile yapılmıştır.

Eğitimde Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit SÖZÜER iç kontrol sistemi ve yapılan eğitim ile ilgili konuşma yaparak kamu idarelerinde iç kontrol çalışmalarının geldiği durumu ve teşkilatımızdan beklentilerini katılımcılarla paylaşmıştır.

Dört gün boyunca yapılan sunumlarda İç kontrol sisteminde yönetici ve çalışanların rol ve sorumlulukları, İç Denetim ve İç Kontrol ilişkisi, Ön Mali kontrol, 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2020 (Revize) eylemleri ile iç kontrol dairesince koordine edilen sözleşmeli yönetici performans kartları anlatılmıştır

Ayrıca katılım sağlayan 20 İl Sağlık Müdürlüğü ve 3 Genel Müdürlüğe yönelik iç kontrol sisteminde kullanılan tüm formlar anlatılarak süreç ve risk metodolojisi hakkında detaylı sunumlar yapılmıştır. Katılımcı İllerin ve Genel Müdürlüklerin İç kontrol çalışmaları incelenerek tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesine katkı verilerek, iyileştirmeye açık alanların tespiti konularında da detaylı atölye çalışmaları yapılmıştır. Eğitime Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet KOÇ iştirak etmişlerdir. Eğitim katılım belgelerinin verilmesi ile tamamlanmıştır.