Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan SGB/2020/NCS-TR/J.1.2/S/2 numaralı ihalenin sonuç ilanı

09 Mart 2020