Sağlık Bakanlığında Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir
26 Temmuz 2020

Bakanlığımız ön mali kontrol işlemlerinin etkin ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 356 sayılı Onayı ile 27.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.
Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.pdf