Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Temmuz Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

25 Ağustos 2020