“2020 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin” Genelge (Sıra No 3)

11 Aralık 2020