2021 Yılı Genel Bütçesinin Bazı Tertiplerine İlişkin Bilgilendirme Duyurusu
25 Ocak 2021

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun performans esaslı program bütçe sistemine göre hazırlanmış olması nedeniyle bütçe uygulama sürecinde de bazı değişiklikler yapılmış, ödeneklerin kullanılabilmesi ve ödenek gönderme belgesinin düzenlenebilmesi için kullanılacak bazı tertiplere ilişkin açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili Bilgilendirme Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.