T. C. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yayımlanmıştır.
25 Ocak 2021

İç Kontrol Dairesi Başkanlığımızca çalışmaları yürütülen, T.C. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Bakanlık Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taşra Teşkilatı Duyuru Yazısı
2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Makam Onayı
2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı