2. ve 3. Basamak Sağlık Tesisleri ile ADSM’lerin Genel Bütçe Kaynaklı Yolluk Ödemelerine İlişkin Bilgilendirme Duyurusu
25 Ocak 2021

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun performans esaslı program bütçe sistemine göre hazırlanmış olması nedeniyle bütçe uygulama sürecinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle, 2. ve 3. Basamak Sağlık Tesislerimizin yolluk ödemelerine ilişkin ödeneklerin kullanılabilmesi ve ödenek gönderme belgesinin düzenlenebilmesi için kullanılacak olan ilgili bütçe tertiplerine ilişkin açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili Bilgilendirme Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.