T.C. Sağlık Bakanlığı Organizasyon Rehberi 2021
25 Ağustos 2021

             2020 yılında ilk olarak hazırladığımız Sağlık Bakanlığı Organizasyon Rehberimizi Bakanlığımızın bağlı ilgili kurumlarını da (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) çalışmamıza dahil ederek 2021 yılı olarak revize ettik.
             Bu çalışma ile Bakanlığımızda göreve yeni başlayan/mevcut çalışan her bir yönetici/personele hangi işin hangi birimlerde kaç adımla yapıldığı hakkında bilgi vererek, Bakanlığımızın organizasyon yapısına dair rehberlik etmeyi, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve sürekli olarak geliştirilmesini hedefledik. Ayrıca Bakanlığımız Organizasyon yapısı hakkında tüm paydaşlarımızı da bilgilendirmeyi amaçladık.

 
Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı Organizasyon Rehberi