Üst Politika Belgelerinde İç Kontrol
17 Şubat 2022

ÜST POLİTİKA BELGELERİNDE İÇ KONTROL

Tıklayınız


On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) 2.5.2.2 Kamuda Stratejik Yönetim hedefi altında yer alan 789 no’lu amacın (b) Politika ve Tedbirler başlığında “793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. 793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.” denilmektedir.Tıklayınız2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan 793.1 no’lu tedbirde; kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirileceği belirtilmiştir.Tıklayınız
Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Yılı Stratejik Planında da (güncellenmiş 2022 versiyonu) sağlık finansman modelinin verimliliğine ve finansal sürdürülebilirliğe ilişkin önemi yer almaktadır.