2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022 yılı 2. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
22 Nisan 2022

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022 yılı 2. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
11-15.04.2022 tarihleri arasında Merkez Harcama Birimleri Daire Başkanı, iç kontrol sorumlusu ve personeli, 81 İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, iç kontrol sorumlusu ve personeli’nin katılımları ile online olarak yapılmıştır.
Eğitimde eylem planında yer alan 2022 yılı 2. Çeyrek Dönem eylemleri İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Birimi ile İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birimi tarafından anlatılmıştır.
Ayrıca Sunumlarda iç kontrol sistemi ile Eylem Planında yer alan eylemlere yönelik Formlar, Rehberler ve Raporların nasıl hazırlanacağı detaylı olarak katılımcılara anlatılmış katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılarak eğitim tamamlanmıştır.

 
  • 2. Gün.PNG