T.C. Sağlık Bakanlığı 2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Yayımlandı
18 Ocak 2023

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı rehberlik ve koordinesinde  çalışmaları yürütülen, T.C. Sağlık Bakanlığı 2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu uygun görüşü ve Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir.
2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Makam Onayı.pdf
2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı DuyuruYazısı.pdf
2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı.pdf