Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2023/Ocak Dönemi Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

27 Şubat 2023