Sağlık Bakanlığı Organizasyon Rehberi 2023
12 Temmuz 2023

2020 yılında ilk olarak hazırladığımız Sağlık Bakanlığı Organizasyon Rehberimizi Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kurumlarını da çalışmamıza dahil ederek 2021 yılında güncelledik. Bu çalışma ile Bakanlığımızda göreve yeni başlayan/mevcut çalışan her bir yönetici/personele hangi işin hangi birimlerde kaç adımla yapıldığı hakkında bilgi vererek Bakanlığımızın organizasyon yapısına dair rehberlik etmeyi, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve sürekli olarak geliştirilmesini hedefledik. 
2021 yılında hazırlanan Rehberimizin içeriği 2023 yılında tümüyle güncellenmiş, ek olarak “İngilizce özet (Abstract)” ve “İç Kontrol Sistemi Kurmanın Faydaları” bölümleri ilave edilmiştir. 
Bakanlığımızın organizasyon yapısı hakkında tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni ederiz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.