Ekim Dönemi İşçi Tespit Sistemi Veri Girişleri
15 Aralık 2019

Bilindiği üzere İl Sağlık Müdürlüklerinin hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları personel sayılarının tespitinde kullanılmak üzere Başkanlığımızın resmi web sayfası www.sgb.saglik.gov.tr adresinin “Web Uygulamaları” bölümünden “İşçi Sayısı Tespit Sistemi” linkinden veya doğrudan http://sgbiscitakip.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılarak veriler üçer aylık dönemler halinde güncellenmektedir. 05/02/2013 tarihli ve 360 sayılı yazımızda belirtildiği üzere güncellemenin yapılması için sistem her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında veri girişine açılmakta ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmamaktadır.

Ekim dönemine ait güncel veri girişlerinin yukarıda belirtilen adreslerden en geç 13 Ocak Cuma günü saat 18:00 e kadar yapılması gerekmektedir.