2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
23-28 Şubat 2020 Bursa İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi/Çalıştayı
27 Ocak 1 Şubat 2020 Konya İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi - Çalıştayı
Davranışsal Kamu Politikaları Tanıtım Toplantısı 28.01.2020
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve TÜSSİDE iş birliği ile 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Süreç ve İç Kontrol Yönetimi Eğitimi
Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet İSLAMOĞLU’ nun katılımıyla 25.12.2019 tarihinde yapılmıştır
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İş Süreçleri ve Süreç Riskleri ile ilgili Eğitim 05.12.2019
İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve Muhasebe Yetkilileri Eğitimi 01.12.2019
İyileştirmeye Açık Alanlar ve 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi Eğitimi 18.11.2019
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Toplantısı 16.10.2019
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Toplantısı 15.10.2019
Ön Mali Kontrol Toplantısı (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 14.10.2019
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 10.10.2019
İhale işlem dosyaları ön mali kontrol toplantısı 09.10.2019
Stratejik Plan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı 01-04 Ekim 2019
İç Kontrol Eylem Planı Revizesi ile Liderlik ve Yönetişim Toplantısı 26 Eylül 2019
2019-2020 Stratejik Plan Temelli İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı
2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı
E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İç Denetim Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı
Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Risk Çalıştayı 18-20 Haziran 2019
Strateji Geliştirme Başkanlığı İletişim ve Motivasyon Toplantısı 09.05.2019
Bolu İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 24-26 Nisan 2019
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 18 Nisan 2019
Trabzon İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 25-27 Mart 2019
Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 19-20 Mart 2019
Stratejik Plan Odak Grup Çalıştayı 18-22 Mart 2019
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Adana 14-16 Şubat 2019
Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) Tanıtım Toplantısı 13.02.2018
İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı İlk 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı 26.12.2018
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi İzmir 11-14 Aralık 2018
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Mardin 26 Kasım-1 Aralık 2018
2019-2023 Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı
Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı 27 Eylül 2018
Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018
Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayı 11-13 Nisan 2018
Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı 28-31 Mart 2018
İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 07.03.2018
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 07.02.2018
Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi 01.02.2018
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İzleme ve Değerlendirme Sunumu 31.01.2018
Sağlıkta Dönüşüm Projesi Toplantısı 16.01.2018