T.C. Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
30 Temmuz 2020
Kamu Zararları Genelgesi değişikliği
24 Temmuz 2020
Sağlık Bakanlığında Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge ...
26 Temmuz 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Haziran ...
23 Temmuz 2020
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2020 yılı II. Dönem ...
07 Temmuz 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Mayıs Dönemi ...
23 Haziran 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Dönem ...
01 Haziran 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Mayıs Dönemi ...
28 Mayıs 2020
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2020/Mart Dönemi ...
22 Nisan 2020
Ön Mali Kontrol Kapsamında Gönderilen İşlem Dosyaları
17 Nisan 2020
7075 Sayılı Kanun Kapsamında Göreve İade Edilenlerin Mali ve Sosyal Hakları
15 Nisan 2020
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2020 Yılı I. Dönem (Ocak, ...
06 Nisan 2020
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
31 Aralık 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Kasım Ayı ...
23 Aralık 2019
T.C. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı
20 Aralık 2019
Genel Bütçe İşlemlerine İlişkin 2019 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemleriyle ...
18 Aralık 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
05 Aralık 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ekim Dönemi ...
25 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
21 Kasım 2019
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe ...
12 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
05 Kasım 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç ...
04 Kasım 2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Eylül Dönemi ...
22 Ekim 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
09 Ekim 2019
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı III. Dönem ...
02 Ekim 2019
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
01 Ekim 2019
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenek aktarılması ...
24 Eylül 2019
​​Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Ağustos ...
23 Eylül 2019
İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması ve aktarılan yatırım ödenekleri arasında ...
04 Eylül 2019
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2018 Yılı IV. Dönem ...
31 Aralık 2018
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2018/Kasım Dönemi ...
24 Aralık 2018
ÖNEMLİ DUYURU 2018 Yılsonu Genel Bütçe İşlemleri Hakkında Merkezi Yönetim ...
24 Aralık 2018
ÖNEMLİ DUYURU İl Özel İdarelerine İhtiyaçlar Doğrultusunda Ödenek Aktarılabilmesi ...
24 Aralık 2018
İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı
07 Aralık 2018
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
30 Kasım 2018
Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
26 Kasım 2018
2019-2020-2021 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
08 Kasım 2018
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2018/Eylül Dönemi ...
05 Kasım 2018
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
17 Ekim 2018
Merkez Pay Ödemesi
17 Ekim 2018
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2018 Yılı III. Dönem ...
08 Ekim 2018
İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı İşletme Birimlerinin Dikkatine
03 Ekim 2018
2018 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
24 Eylül 2018
696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Alınan Personelin Öğrenim, ...
18 Eylül 2018
Maliye Bakanlığı'nın Muhasebe Birimlerine Taşınır İşlemleriyle ilgili Duyurusu
03 Eylül 2018
2018-2019-2020 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
05 Aralık 2017
Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinin Taşınır Depo Sorumluluk Alanları, ...
06 Aralık 2017
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan ...
07 Aralık 2017
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
13 Aralık 2017
02.12.2017 tarihli SGB yönergesinde değişiklik yapıldı.
13 Aralık 2017
Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri
13 Aralık 2017
ÖNEMLİ - Süreklilik Arz Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları ...
14 Aralık 2017
ÖNEMLİ - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) Ödenek Aktarılabilmesi ...
18 Aralık 2017
12-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Çalıştay
19 Aralık 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2017/Kasım Ayı ...
20 Aralık 2017
Kamu Zararlarına İlişkin 2017/22 Sayılı Genelge
20 Aralık 2017
ÇOK ÖNEMLİ Kapatılan Kurumların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye ...
25 Aralık 2017
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına ilişkin genel yazı
26 Aralık 2017
Döner Sermaye İşletmeleri ve İşletme Birimlerinin Kapanış ve Açılış İşlemleri
01 Kasım 2017
Ödenek Taleplerine İlişkin 2017/18 Sayılı Genelge
03 Kasım 2017
Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Yönergesi
03 Kasım 2017
25 Kasım 2017 tarihi itibari ile görevleri sona eren Sözleşmeli Personelin ...
09 Kasım 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Ekim/2017 Dönemi ...
27 Kasım 2017
Mahkeme Harcı Masrafları ve İlama Bağlı Borçlar Hakkında Duyuru
27 Kasım 2017
Ekim 2017 Döneminden İtibaren Aylıkların Ödenmesi Hakkında (Genel Bütçe)
03 Ekim 2017
663 Sayılı KHK da yapılan değişiklik sonrası, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe ...
03 Ekim 2017
İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2017 Yılı III. Dönem ...
04 Ekim 2017
Tüm İllerimizin Aile Hekimliği Ödenekleri Gönderilmiştir.
06 Ekim 2017
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat ...
10 Ekim 2017
Ekim 2017 'den itibaren Aylıkların Ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat ...
09 Ekim 2017
Aile Hekimliği Ödemeleri Hakkında Duyuru
11 Ekim 2017
Ekim 2017 Aylıklarının ödemesinde yaşanan sorunlara ilişkin duyuru
11 Ekim 2017
Kurumsal ve Fonksiyonel Kodlar Hakkında Duyuru
17 Ekim 2017
694 KHK Sonrası Taşınır Devir İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı
18 Ekim 2017
Say2000i Sisteminde Personel Devir İşlemlerinin yapılması hakkında duyuru
23 Ekim 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Eylül/2017 Dönemi ...
24 Ekim 2017
(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun ...
25 Ekim 2017
İkinci ve Üçüncü sağlık tesislerinin talep ettikleri Genel Bütçe Ödenekleri ...
26 Ekim 2017
Genel Bütçe Kaynaklı Avans ve Kredilerin Kapatılması Hk.
26 Ekim 2017
Personel Devir İşlemlerini Gerçekleştirmeyen Harcama Birimlerine İlişkin ...
27 Ekim 2017
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı Ağustos/2017 ...
26 Eylül 2017
Tüm Duyurular


23-28 Şubat 2020 Bursa İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi/Çalıştayı
Kurumsallaşma Kapsamında İç Kontrol Eylem Planı toplantısı ve İç Kontrol eğitimi yapılmıştır
20 Şubat 2020 tarihinde Bakanlık Merkez Teşkilatı İç Kontrol Eylem Planı Toplantısı yapılmıştır.
27 Ocak 1 Şubat 2020 Konya İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi - Çalıştayı
Davranışsal Kamu Politikaları Tanıtım Toplantısı 28.01.2020
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve TÜSSİDE iş birliği ile 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Süreç ve İç Kontrol Yönetimi Eğitimi
Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet İSLAMOĞLU’ nun katılımıyla 25.12.2019 tarihinde yapılmıştır
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İş Süreçleri ve Süreç Riskleri ile ilgili Eğitim 05.12.2019
İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve Muhasebe Yetkilileri Eğitimi 01.12.2019
İyileştirmeye Açık Alanlar ve 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi Eğitimi 18.11.2019
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Toplantısı 16.10.2019
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Toplantısı 15.10.2019
Ön Mali Kontrol Toplantısı (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 14.10.2019
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 10.10.2019
İhale işlem dosyaları ön mali kontrol toplantısı 09.10.2019
Stratejik Plan Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı 01-04 Ekim 2019
İç Kontrol Eylem Planı Revizesi ile Liderlik ve Yönetişim Toplantısı 26 Eylül 2019
2019-2020 Stratejik Plan Temelli İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı
2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Revize Toplantısı
E-ihale ve Kamu İhale Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler Eğitimi
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İç Denetim Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı
Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı Risk Çalıştayı 18-20 Haziran 2019
Strateji Geliştirme Başkanlığı İletişim ve Motivasyon Toplantısı 09.05.2019
Bolu İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 24-26 Nisan 2019
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 18 Nisan 2019
Trabzon İli “İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi” 25-27 Mart 2019
Merkez Teşkilat İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi 19-20 Mart 2019
Stratejik Plan Odak Grup Çalıştayı 18-22 Mart 2019
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Adana 14-16 Şubat 2019
Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SİZDES) Tanıtım Toplantısı 13.02.2018
İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı İlk 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı 26.12.2018
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi İzmir 11-14 Aralık 2018
İl Bazlı Süreçlerin Yerinde İncelenmesi Eğitimi Mardin 26 Kasım-1 Aralık 2018
2019-2023 Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı
Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı 27 Eylül 2018
Yeni Teşkilat Yapılanması Sonrası Mali Uyum Eğitimi 12-14 Nisan 2018
Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayı 11-13 Nisan 2018
Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı 28-31 Mart 2018
İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 07.03.2018
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Farkındalık Eğitimi 07.02.2018
Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitimi 01.02.2018
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'na İzleme ve Değerlendirme Sunumu 31.01.2018
Sağlıkta Dönüşüm Projesi Toplantısı 16.01.2018