İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2017 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) Harcama Veri Girişi
15 Aralık 2019

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilat yapısı ve kadrolarının 663 Sayılı KHK hükümlerine uygun hale getirildiği, bu kapsamda taşra teşkilatının döner sermaye işlemleri ile ilgili olarak 03.10.2017 tarih ve 855 sayılı yazımız ekte sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinin 2017 Yılı III. Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) harcama veri girişleri başlamış olup 16 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar yetkili kişiler tarafından sisteme girişlerin yapılması gerekmektedir.

Ödenek Takip Sistemine Ulaşmak İçin Tıklayınız.