694 KHK Sonrası Taşınır Devir İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı

15 Aralık 2019