694 KHK Sonrası Taşınır Devir İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı
15 Aralık 2019