(Mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ödeme Belgesi düzenlenmiş Bloke Ödeneklerinin iptali hakkında…
15 Aralık 2019

29.09.2017 tarihli ve 5812 sayılı Makam Onayı ile kapatılan (mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 15.75.00.62 ve 15.76.00.62 kurumsal kodlarından Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’de düzenlenmiş ancak muhasebe birimlerine gönderilmemiş ya da muhasebe birimlerine gönderilmiş fakat muhasebe birimleri tarafından iade edilmiş olan Ödeme Belgeleri olduğu tespit edilmiştir.

Bu sebeple il sağlık müdürlükleri koordinasyonunda,  (mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatına ait HYS Ödenek Detay sayfasında Bloke görünen miktarların, ilgili Ödeme Belgesi üzerinden 30.10.2017 tarihine kadar iptal işleminin yapılması gerekmektedir.