Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımları
15 Aralık 2019

Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımları hakkında 2018-1 sayılı Genelge ve ekleri yayımlanmıştır

Genelge
Ek1 Protokol Taslağı
Ek2 Muhasebe Kayıt Ornekleri