overlay

Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımları

Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımları hakkında 2018-1 sayılı Genelge ve ekleri yayımlanmıştır

Genelge
Ek1 Protokol Taslağı
Ek2 Muhasebe Kayıt Ornekleri