overlay

"Mali ve Sosyal Haklar" konulu Maliye Bakanlığı 8 Sıra Nolu Genelgesi

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Mali ve Sosyal Haklar" konulu ve 8 Sıra Nolu Genelgesi yayınlanmıştır.

MaliveSosyalHaklar_Genelge_8.pdff