23-28 Şubat 2020 Bursa İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi/Çalıştayı
03 Mart 2020

“Süreç ve risklere yönelik iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi, kontrol faaliyetleri, yapılan çalışmaların yerinde incelenmesi ve atölye çalışması ile performans kartlarının anlatılması konusunda bölgesel eğitimi” 23-28 Şubat 2020 Tarihleri arasında İç Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Yusuf UĞUZ, Destek Hizmetleri Başkan, Başkan Yardımcıları, İç Kontrol sorumluları ve iç kontrol personelinin katılımı ile Bursa ilinde 88 personelin katılımı ile yapılmıştır.

Eğitim İç Kontrol Dairesi Başkanı Abdullah Yusuf UĞUZ’ un açılış konuşması ve iç kontrol sistemi ile ilgili sunumu ile başlamış ve İl Sağlık Müdürlüklerinde yürütülen İç Kontrol çalışmalarına da yer verilmiştir.
Dört gün boyunca yapılan sunumlarda İç kontrol sisteminde yönetici ve çalışanların rol ve sorumlulukları, İç Denetimin ve İç Kontrol üzerindeki etkisi, Ön Mali kontrol, Kamu İç Kontrol Standartları, 2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 2020 (Revize) eylemleri ile iç kontrol dairesince koordine edilen sözleşmeli yönetici performans kartları anlatılmıştır. 
Eğitime katılım sağlayan 22 İl Sağlık Müdürlüğü ve 3 Genel Müdürlüğe yönelik iç kontrol sisteminde kullanılan tüm formlar anlatılarak süreç ve risk metodolojisi hakkında detaylı sunumlar yapılmıştır. Katılımcı İllerin ve Genel Müdürlüklerin İç kontrol çalışmaları incelenerek tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesine katkı sağlanmış, iyileştirmeye açık alanların tespiti konularında da detaylı atölye çalışmaları yapılarak katılım belgelerinin verilmesi ile eğitim tamamlanmıştır.