Faaliyetler

19 Mayıs 2021
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 23-24.01.2024 tarihlerinde İç Kontrolden sorumlu 346 personele online eğitim verilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi ve Kamu Risk Yönetimi Rehberi Konferansı
Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı İç Paydaş Çalıştayı 16-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürleri ve Destek Hizmetleri Başkanlarıyla Online Toplantı
Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Süreci Bilgilendirme Toplantısı
2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 1. Çeyrek Dönem Uzaktan Eğitimi
23-28 Şubat 2020 Bursa İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi/Çalıştayı
27 Ocak 1 Şubat 2020 Konya İli İç Kontrol Sistemi Eğitimi - Çalıştayı
Davranışsal Kamu Politikaları Tanıtım Toplantısı 28.01.2020
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve TÜSSİDE iş birliği ile 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Süreç ve İç Kontrol Yönetimi Eğitimi
Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet İSLAMOĞLU’ nun katılımıyla 25.12.2019 tarihinde yapılmıştır
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İş Süreçleri ve Süreç Riskleri ile ilgili Eğitim 05.12.2019
İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçelerinin Hazırlanması ve Muhasebe Yetkilileri Eğitimi 01.12.2019
İyileştirmeye Açık Alanlar ve 2019 - 2020 İç Kontrol Eylem Planı Revizesi Eğitimi 18.11.2019
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Toplantısı 16.10.2019